Profesinio rengimo kompetencijų perimamumas

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre sudaryta profesinio rengimo kompetencijų perimamumo galimybė: profesinio mokymo programos suderintos su kolegijų, kuriose didelis dėmesys skiriamas krikščioniškų vertybių puoselėjimui, bendruomeniškumo, socialinės atsakomybės ugdymui, studijų programomis; taip pat numatytas nuoseklus perėjimas į kolegines aukštojo mokslo studijas įskaitant profesinio mokymosi pasiekimus.

Dėl platesnės informacijos galite kreiptis į tęstinių studijų koordinatorę Sandrą Baužienę arba kontaktais, kuriuos rasite čia .