Istorija

2013 m. spalio 1 d. oficialiai pakeistas VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro pavadinimas. Nuo šiol Centras vadinasi Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru. Tai ne nauja pradžia, tai ilgo, sunkaus, kruopštaus, atkaklaus darbo tąsa, o kartu ir didelis įsipareigojimas išlikti kokybiška, aukščiausių standartų siekiančia mokymo įstaiga.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Kurorto verslo skyrius plėtoja profesiologinės vadybos tradicijas. Čia įgytas žinias ir gebėjimus absolventai sėkmingai taiko verslo aplinkoje bei žmogiškojoje veikloje.

Stabtelint ir į(si)vertinant padarytus/daromus/darytinus darbus svarbu pažymėti pagrindinius akcentus, įprasminančius Kurorto verslo skyriaus veiklos patirtį.

2001 m. kovo 5 d. Palangoje, „Vyturio“ viešbutyje bendradarbiaujant su VĮ poilsio namais „Baltija“, buvo atidarytas Kurorto verslo skyrius, kuriame pradėta vykdyti 3 lygmens (pagal ISCED) smulkaus verslo organizatoriaus (specializacija – kurorto verslo organizatorius) rengimas.

Skyriaus veiklos (veikimo) aplinka įtakojo/įpareigojo nuolat tobulinti mokymo programas, jų turinį ir paskirtį (pri)derinti prie specifinės (unikalios) kurorto aplinkos ir reikalavimų. Ši aplinka taip pat įpareigojo kartu su besimokančiaisiais svarstyti poilsio reikalus. Tuo pagrindu nuo 2009 m. pradėta vykdyti 3 lygmens (pagal ISCED) poilsio paslaugų agento profesinio mokymo programa, skirta poilsio kokybei kurorte projektuoti.

Poilsio reikalai svarstytini ne tik mokymo/si aplinkoje, bet ir vietos savivaldos lygmenyje. Tuo pagrindu 2002 m. įkurta asociacija „Ateities Specialistų Klubas“. Asociacija kartu su besimokančiaisiais nuolat projektuoja jaunimo poilsį ir užimtumą, vykdo projektus – tokiu būdu skatina besimokančiuosius bendrinančiam viešajam veikimui.

Mokymą grindžiant besimokančiųjų įtraukimu į aktyvią mokymo/si veiklą, skatinant naujų mokymo/si formų atsiradimą tradiciškai, nuo 2004 m. rengiama konferencija „Projektuojantis turizmas“. Toks patirtinis mokymas/is skatina besimokančiųjų smalsumą, bei inicijuoja „kitokį“ (savitą) būsimųjų specialistų ir absolventų veikimą, skatinantį poilsio vadybos kurortuose išskirtinumą bei poilsio paslaugų paketų projektavimą.

2015 m. Kurorto verslo skyriuje pradėta vykdyti higieninės kosmetikos kosmetiko programa, skirta parengti specialistus gebančius atlikti kosmetikos paslaugas.