Asociacija „ASK"

ISTORIJA

Kurorto verslo skyriaus mokinių ir mokytojų iniciatyva 2002 m. gegužės mėn. 17 d. įsteigtas ir Palangos miesto savivaldybėje užregistruotas Ateities specialistų klubas „ASK“ - asociacija, jungianti iniciatyvius, kūrybingus asmenis.. Šiuo metu asociacija turi apie 45 narius.

VEIKLA

Asociacija teikia ir vykdo projektus, aktyviai dalyvauja kitų nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų bei mokyklų rengiamuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose. Turi patirties organizuojant iniciatyvines grupes projektų rengimui, siekiant skatinti jaunimo užimtumą, organizuoja laisvalaikį ir poilsį. Asociacija savo veiklomis siekia skatinti jaunimo iniciatyvas gyvenamojoje vietovėje, įsidarbinimo galimybes bei poilsio organizavimą. 

VEIKLOS TIKSLAI

 • Laisvalaikio organizavimas;
 • Neformalusis ugdymas;
 • Pagalba nevyriausybinėms organizacijoms;
 • Pilietinis ugdymas;
 • Profesinis tobulinimas;
 • Savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas;
 • Socialinė pagalba;
 • Tarptautinis bendradarbiavimas;
 • Verslo skatinimas;
 • Vietos bendruomenių vystymas.

RENGINIAI

Asociacija „Ateities specialistų klubas“ prisideda organizuojant šiuos renginius:

 • PROJEKTUOJANTIS TURIZMAS

PROJEKTAI

Metai

Projekto pavadinimas

Projekto tikslas

Kam teiktas

2017Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Palangos miesto savivaldybėjeSudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą, kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ir siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.Europos socialinio fondo agentūrai
2017Vaikų vasaros poilsio stovykla Palangoje „Atrask save"Sudaryti sąlygas moksleiviams ir jaunimui per praktinius užsiėmimus ir diskusijas ugdyti socialines – emocines ir karjeros kompetencijas bei įvertinti savo galimybes kūrybinėje veikloje.Švietimo mainų paramos fondui

2016

Renginių ciklas „Ateik. Išgirsk. Veik.“ Kviesti informuoti  ir motyvuoti jaunimą bendradarbiaujant institucijoms ir verslo atstovamsPalangos miesto savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo konkursui
2016Vaikų vasaros dienos stovykla „Nauja diena, nauja veikla“ Suorganizuoti vaikų vasaros poilsio dienos stovykląPalangos miesto savivaldybės vaikų vasaros poilsio stovyklų konkursui
2014„Jaunimo Eco LandArt 2014“Žemės meno festivalis „Jaunimo Eco LandArt 2014“ skirtas susipažinimui su žemės menu ir jaunų žmonių bendradarbiavimuiPalangos miesto savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo konkursui
2012„Pažink profesiją gyvai“Padėti jaunam žmogui pasirinkti tinkamą profesijąPalangos miesto savivaldybės 2012 m. kultūros projektų atrankos konkursui
2012„Mes – savaip“ (iniciatyvinę grupę globojanti organizacija)Suteikti jaunimui galimybę gilinti savo žinias naujoviškai, atrasti bei pažinti save, kaip komandos dalį, dalyvaujant aktyvioje ir kūrybinėje veiklojeVeiklus jaunimas 2012
2011„Su gintarinėm Šv. Kalėdom Palanga!” Suorganizuoti kalėdinių žaisliukų ir atvirukų kūrimą Palangos pagrindinėse mokyklose ir gimnazijoje, įtraukiant į projekto organizavimą pagrindinių mokyklų ir gimnazijos 8-12 klasių mokinių iniciatyvines grupesPalangos miesto savivaldybės 2011 m. kultūros projektų atrankos konkursui
2011„Su gintarinėm Šv. Kalėdom Neringa!“ Bendradarbiaujant Palangos ir Nidos jaunimui suorganizuoti kalėdinių žaisliukų ir atvirukų kūrimą Nidos vidurinėje mokykloje, įtraukiant į projekto organizavimą Nidos 8-12 klasių mokinių iniciatyvinę grupęNeringos savivaldybės jaunimo veiklos skatinimo programos priemonės „Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimas“ konkursui
2009Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektas „Poilsis kurorte jaunimo akimis“Parengti leidinį „Poilsio organizavimo vadovas“ skatinant bendradarbiavimą tarp visų Lietuvos kurortų jaunimo

Palangos miesto jaunimo reikalų tarybai 

2008Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektas „Palangos ateitis jaunimo akimis“

Skatinti jaunimo iniciatyvumą gyvenamoje vietovėje

Palangos miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybai
2004-2006Pažintinė kelionė-diskusija „Pažvelk į pasaulį kitaip“Skatinti jaunimo iniciatyvumą gyvenamojoje vietovėje

Projekto dalyvių gyvenamųjų vietovių savivaldybėms

2003Pažvelk į pasaulį kitaipSavito požiūrio formavimas verslioje gyvensenojeEkologinis projektas EKORALIS PALANGA
2003Regioninės jaunimo politikos formavimasIniciatyvinių grupių formavimas projekto dalyvių gyvenamosiose vietovėseProjekto dalyvių gyvenamųjų vietovių savivaldybėms
2005Kūrybinė stovykla – seminaras „Čiurlionis – jūra“Savito požiūrio formavimas verslioje gyvensenoje

Programa „Jaunimas“

 

KONTAKTAI

Asociacijos vadovė Sandra Baužienė

El. paštas: askpalanga@gmail.com